Černotice leží v těsném sousedství Bonkovic, se kterými jsou spjaty i historicky. Osadu založil zeman Černot a nejstarší zmínka je z roku 1532. Černotice mají od dávných dob 7 popisných čísel, ale počet obyvatel se výrazně měnil. Například v roce 1843 zde žilo 52 obyvatel, v roce 1930 již jen 29 a v roce 2016 jsou v Černoticích trvale hlášeni pouze 2 obyvatelé. Černotice jsou jednou z místních částí Obce Střezimíř.


Text a foto: www.strezimir.cz